G-N42TRCVBVT

360° Rehberlik

360 DERECE EĞİTİM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

360 Derece Eğitim Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak öğrencilerimizin; kendini tanımasını, problemlerini çözmesini, gerçekçi kararlar almasını, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlayabilmesini ve kapasitesini kendine en uygun düzeyde geliştirebilmesini amaçlar. Bu bağlamda yapılacak olan tüm hizmetler alanında uzman Psikolojik Danışmanlar tarafından yürütülür.

360 Derece Eğitim Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi  gelişimin sürekliliğine inanarak öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerini merkeze alacak çalışmalar yapar. 

360° Rehberlik Nedir?

360 DERECE EĞİTİM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

360 Derece Eğitim Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak öğrencilerimizin; kendini tanımasını, problemlerini çözmesini, gerçekçi kararlar almasını, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlayabilmesini ve kapasitesini kendine en uygun düzeyde geliştirebilmesini amaçlar. Bu bağlamda yapılacak olan tüm hizmetler alanında uzman Psikolojik Danışmanlar tarafından yürütülür.

360 Derece Eğitim Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi  gelişimin sürekliliğine inanarak öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerini merkeze alacak çalışmalar yapar. 

Bu doğrultuda;

 • Öğrencinin kendi ilgi, yetenek ve yeterliklerini tanıması
 • Öğrencinin çevresiyle iyi ve olumlu ilişkiler geliştirmesi
 • Öğrencinin problem çözme, karar verme, uyum sağlama ve kendini yönetme becerilerini geliştirmesi
 • Öğrencinin gelişim dönemlerini (bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel) sağlıklı olarak gerçekleştirmesi temel hedeflerimizdir.

Bu çerçevede, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinde yapılan çalışmalar aşağıdaki başlıklarda özetlenebilir:

Eğitsel Rehberlik: Öğrencinin uyumunu ve eğitsel gelişimini güçlendirmeyi içerir. Öğrencinin ilgi ve yeteneklerini tanıması, uyumunu kolaylaştırıcı oryantasyon çalışmalarının yapılması, akademik başarısızlık nedenlerini saptayıp ortaya çıkarılması eğitsel rehberliğin içerdiği konulardır.

Mesleki Rehberlik: Öğrencinin sağlıklı ve doğru tercihler yapabilmesi için bilgi ve yardımı içerir. Mesleki rehberlikte, meslek tanıtımı yapmak, üst eğitim kurumları ile ilgili bilgi vermek, öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ölçecek test ve teknikleri uygulama çalışmalarının gerçekleştirilmek esastır.

Kişisel Rehberlik: Öğrencinin duygusal problemlerini destekleyerek baş etme becerilerinin geliştirilmesi sürecini içerir. Öğrencinin kendini tanıması, güçlü ve zayıf yönleriyle kendini kabul etmesi ve geliştirmesi, yaş dönemine yönelik duygusal sorunları ve öğrenme sürecindeki zorluklar kişisel rehberliğin içerdiği konulardır.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar;

 • Mesleki Yönelim Envaterleri ile öğrencimizin kişiliğine uygun meslek seçimini kolaylaştırmak
 • İlgi ve yetenek testleri ile akademik sürecini ve tercihlerini daha kararlı hale getirmek
 • Bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmeti ile sınav kaygısı, depresyon, yaygın anksiyete, etkili iletişim vb. konuları üzerine çalışmak
 •  Deneme analizi ile girmiş olduğu tüm denemelerden elde edilen veriler sayesinde öncelikli konularımızı belirleyerek doğru ve güvenilir gelişim takibi yapabilmek
 • Tercih danışmanlığı ile geleceğe atacağı adım öncesinde doğru ve güvenilir yönlendirme
 • Koçluk Hizmeti

360 Koçluk

Psikolojik Danışman ve Rehberlik uzmanlarımız ile gerçekleştirmiş olduğumuz koçluk sistemi bütünsel eğitim modelimizin en önemli parçalardan biridir. 360 koçluk sistemimiz 7 basamaktan oluşmaktadır;

1.Basamak:

 • Tanışma ve Analiz:

Öncelikle öğrencimizi akademik ve bireysel olarak tanıyarak sürecimize başlıyoruz. Koçluk sürecinin temeli bilindiği üzere istatistiklerdir. Öğrencinin verileri bir sonraki aşama olan yol haritasını organize etmede  bizlere yardımcı olmaktadır.

2.Basamak:

 • Yol Haritası Oluşturmak:

Sınav sürecini uzun bir yolculuğa benzetmek mümkündür. Bu yolculuk içerisinde birden fazla zorluğu ve güçlüğü barındırır. Bu güçlüklerin üstesinden gelebilmek için doğru, anlaşılır, kapsayıcı, bütünsel ve kararlı bir plana ihtiyaç vardır. Nihai sonuca ulaşabilmek adına plana sadık kalmak ve kararlı olmak esastır. Bu nedenle elde etmiş olduğumuz analizler doğrultusunda branş öğretmenlerimizden destek alarak bir plan oluşturuyoruz. Oluşturmuş olduğumuz plan doğrultusunda yönlendirmeler yapıp, çalışma programlarımızı bu plan doğrultusunda organize ediyoruz.

3.Basamak:

 • Seviyeye Uygun Kaynak Tespiti:

Bilindiği üzere öğrenciye uygun kaynak tespiti sınav sürecinde oldukça önemlidir. Doğru ve öğrenciye uygun kaynak sınavı kazandırırken, yanlış kaynak tercihi başarısızlık duygusunu arttırır ve öğrenilmiş çaresizliği pekiştirir. Verimli bir sınav yılı geçirmek adına branş öğretmenlerimiz ile beraber her öğrencimiz için öğrenci hazır bulunuşluğuna uygun kaynak seçimi yapmaktayız.  Kaynak seçimi sizlere sunulan 360 Derece kitap kolisinin dışında bir uygulamadır. Yapılan kaynak seçimi en seçkin yayınlardan oluşturulmaktadır.

 4.Basamak:

 • Öncelikli Konu Tespiti:

360 Derece Analiz Programı sayesinde öğrencimizin denemelerden elde etmiş olduğu verilere istinaden birinci, ikinci ve üçüncü öncelikli konularımızı oluşturuyoruz. Konu önceliği ile beraber yapay zeka sayesinde, öncelikli konuların tamamlandıktan sonra oluşacak puan durumu ve başarı sırasını yıllara göre değerlendirerek bizlere veri oluşturmaktadır. Bu veriler sayesinde daha gerçekçi ve sürdürülebilir çalışma programı ortaya çıkmaktadır.

5.Basamak:

 • Günlük Program Oluşturma:

Çoğunlukla öğrencilerin en çok zorlandığı alan nispeten plan oluşturmaktır. Bir plan oluşturmak ve bu plana sadık kalmak en önemli unsurdur. Oluşturulan yol haritasına, elde edilen analizlere istinaden ders ve konu bazlı plan oluşturmak ise bu aşamada gerçekleşmektedir. İşlenen güncel konulara, verilen ödevlere ve öncelikli konulara istinaden öğrencimize günlük programlar yapılmaktadır. Yapılan bu programlar yine aynı şekilde günlük olarak takip edilmektedir. Bu sayede anlık müdahalelerde bulunulabilmektedir. 

6.Basamak:

 • Takip:

Programlama tamamen şeffaf bir süreçle mümkündür. Karşılıklı güven bu sürecin olmazsa olmazıdır, fakat güven kontrole mani değildir. Bu motto ile beraber tüm programlar sonrasında kaynak kontrolü gerçekleşmektedir. Anlaşılmayan kazanımların tespiti ve etkili yönlendirmenin yapılabilmesi için takip oldukça kıymetlidir.

7.Basamak:

 • Bilgilendirme:

Eğitimin ve öğretimin üçlü sac ayağı öğretmen-öğrenci-veli şeklindedir. Sac ayaklarından birinin eksikliği başarısızlığı beraberinde getirebilir. Bu nedenle şeffaf ve doğru bilgilendirme ile başarılı bir sınav süreci yaşamak kabul görmüş bir gerçektir. Bu süreçte her bir unsura büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluklar yerine getirildiği takdirde ancak başarı sağlanabilir. 

360 DERECE EĞİTİM
360 Derece Rehberlik
Whatsapp
Serdar Gülbahar
Serdar Gülbahar
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?